9.jpg

Direktebestilling
Dette er den vanligste bestillingstypen. Du vil ha taxi med en gang og ditt reiseønske registreres i vårt trafikkdirigeringssystem. Bestillingen sendes ut umiddelbart for søk etter ledig bil i området. Drosjen som mottar bestillingen starter taksameteret på hentetakst. For at du som kunde skal ha en forutsigbar hentepris er det opprettet en maksimal hentetakst. Når drosjen ankommer din adresse, vil hentetaksten gå over til ventetakst inntil du setter deg inn i bilen.
 
Forhåndsbestilling
Du kan foreta en forhåndsbestilling inntil 15 minutter før du ønsker en taxi. Din bestilling blir da sendt ut i drosjen en stund før du skal hentes, slik at taxi er på din henteadresse til riktig tid. Det tilkommer ingen ekstra kostnader ved en forhåndsbestilling. Prisen ved henting er aldri mer en maksimal hentetakst. Ventetakst starter når bestillingstidspunktet passeres.
 
Oppfølging og sporbarhet
Registrerte turer (direktebestillinger og forhåndsbestillinger) kan spores i våre trafikksystemer. Slike turer gir derfor en bedre mulighet for oppfølging under og etter turen. For holdeplassturer foreligger det mindre informasjon for ettertiden. Dette kan ha betydning for gjenglemte ting. Ring oss på kundeservice 61 22 20 20 ved behovfor oppfølging av turen. 

App anonse