7.jpg

06565 Drosjene har flere holdeplasser i Lillehammer.

 

I Lillehammer har vi følgende holdeplasser

  • Strandtorget hovedinngang

  • Lillehammer Skysstasjon

  • Lilletorget

  • Sykehuset Innlandet Lillehammer

App anonse