8.jpg

 Vi søker drosjesjåfører, send en mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., med navn og telefonnummer, om du ønsker kjøring. Legg også ved info om du ønsker en fast stilling/helgestilling, og hva slags førerkortklasser du innehar. (ingen søknadsfrist)

 

 

Søknadene behandles på fritt grunnlag og i fortrolighet. Imidlertid vil bileiere som ønsker å ansette sjåfør få anledning til å se søknaden. Referanser blir sjekket.

Taxi LillehammerFor å kjøre ved 06565 Drosjene kreves det at en har innehatt førerkort i minst 2 år, og kjøreseddel utstedt av politiet, som igjen krever legeattest. Kjentmannsprøve for Lillehammer, foregår ved selvstudium og må være bestått før kjøreseddel utstedes. Det kreves videre gode norskkunnskaper og muntlig fremstillingsevne. Opplæring i bruk av Taksametersystem og innføring i reglement/instruks for drosjesentralen blir gitt.

Det er den enkelte bileier som er arbeidsgiver ovenfor sjåførene. Det er uniformsplikt som alle sentralens sjåfører må følge.

Velkommen som drosjesjåfør i 06565 Drosjene.

 

 

 

 

App anonse