8.jpg

Prisene gjelder fra 15.november 2017 og er inklusive mva på 12%.

 Gjelder for taxi i Lillehammer

PRISOPPLYSNING

for prisregulerte områder

DROSJETAKSTER 1 – 4 PERSONER:

Tidspunkt

Startpris

 Start m

Kr pr km 1

Kr pr min

Minstepris

Jamførpris*

Fjerntakst pr km 1

Dag

Man – fre 06 - 18

46

79

9,80

6,95

106

215

17,60

Kveld

Man – fre 18 - 24

55

95

11,85

8,41

128

259

21,29

Lørdag

Lør 06 - 15

60

103

12,74

9,04

138

279

22,88

Helg/natt

Man –fre 24-06/lør-søn

62

107

13,23

9,38

143

290

23,76

Høytid og helligdager

67

115

14,21

10,07

154

312

25,52

*Jamførpris er basert på startpris + 8 km + 13 min betalt tid, avrundet til nærmeste hele krone.

1 Fjerntakst pr. km. etter 10 km

Øvrig taksameterinformasjon er tilgjengelig hos sjåføren.

For klage/reklamasjon, ta kontakt med sentralen på tlf. 61222020

Be alltid om kvittering!

App anonse