10.jpg

Prisene gjelder fra 1.november 2016 og er inklusive mva på 10%.

 Gjelder for taxi i Lillehammer

PRISOPPLYSNING

for prisregulerte områder

DROSJETAKSTER 1 – 4 PERSONER:

Tidspunkt

Startpris

 Start m

Kr pr km 1

Kr pr min

Minstepris

Jamførpris*

Fjerntakst pr km 1

Dag

Man – fre 06 - 18

45

78

9,70

6,85

104

212

17.50

Kveld

Man – fre 18 - 24

54

94

11,75

8,28

126

256

21,20

Lørdag

Lør 06 - 15

59

101

12,60

8,90

135

276

22,75

Helg/natt

Man –fre 24-06/lør-søn

61

105

13,10

9,25

140

286

23,65

Høytid og helligdager

65

113

14,10

9,93

151

307

25,40

*Jamførpris er basert på startpris + 8 km + 13 min betalt tid, avrundet til nærmeste hele krone.

1 Fjerntakst pr. km. etter 10 km

Øvrig taksameterinformasjon er tilgjengelig hos sjåføren. For klage/reklamasjon, ta kontakt med sentralen.

Be alltid om kvittering!

App anonse